Integritetspolicy

1. Förvaltning

Webbplatsen Autovoorkinderen.nl drivs av Prijstechnisch B.V. Kontaktuppgifterna finns på https://www.autovoorkinderen.nl/. Autovoorkinderen.nl är ett handelsnamn på Prijstechnisch B.V ..

2.Besöksdata

En viss data som följer av ett eller flera besök på https://www.autovoorkinderen.nl/ hålls permanent, men anonymt. Uppgifterna kommer därför aldrig att spåras till en person eller organisation.

b Autovoorkinderen.nl säkerställer god säkerhet för lagrade data.

Autovoorkinderen.nl kan använda de uppgifter som tillhandahålls av kunden för följande ändamål:

Sändningen av en eller flera e-postmeddelanden som, men inte begränsat till, ett e-postmeddelande som innehåller inloggningsuppgifter.

Bringar (ibland) uppmärksamhet på en produkt, tips, fingerfärd, etc., som Autovoorkinderen.nl tycker det kan bidra till en mer framgångsrik webbplats för besökaren.

3. Kakor

en https://www.autovoorkinderen.nl/ använder cookies för att optimera funktionaliteten för vissa sidor på webbplatsen. Cookies är små textfiler som placeras på besökarens dator av en sida på webbplatsen. En sådan cookie lagrar information som vissa besökarens önskemål. Som ett resultat kan https://www.autovoorkinderen.nl/ bättre tjäna besökaren vid ett nästa besök.

b

Besökaren kan själv bestämma hur kakor ska hanteras. Han kan ställa in sin webbläsare så att den tillåter, tillåter inte eller delvis tillåter användning av cookies. I det senare fallet kan det sättas vilka webbplatser som kan placera cookies. Det är då förbjudet för alla andra webbplatser. Detta alternativ erbjuds av de mest populära moderna webbläsarna.

c

Kakor kan alltid tas bort från en dator, igen via webbläsaren.

4. Frågor

Besökare kan gå till https://www.autovoorkinderen.nl/ med sina frågor om denna sekretesspolicy. Kontaktuppgifterna anges på webbplatsen som nämns i punkt 1 i denna sekretesspolicy.

5. Ansvarsfriskrivning

https://www.autovoorkinderen.nl/ har rätt att ändra innehållet i sekretesspolicyn utan att besökaren informeras. Genomförandet av förändringen på webbplatsen är tillräcklig för detta.

Sekretesspolicy för kunder
Sekretesspolicy för kunder är ett tillägg till sekretesspolicy för besökare och gäller för alla som lägger order med https://www.autovoorkinderen.nl/.

1.Uppgifter från kunden

https://www.autovoorkinderen.nl/ kan använda data som tillhandahålls av kunden för följande ändamål:

a

Behandling av ordern.

b

Sändningen av en eller flera e-postmeddelanden avseende den beställda, såsom men inte begränsat till, ett e-postmeddelande som innehåller inloggningsuppgifter.

c

Känner (ibland) uppmärksamheten hos en produkt, tips, fingerfärd, etc., av vilka https://www.autovoorkinderen.nl/ anser att det kan bidra till en mer framgångsrik webbplats för kunden.

2. Tillhandahålla data till tredje part

Uppgifter från kunden till https://www.autovoorkinderen.nl/ kommer aldrig att vidarebefordras till tredje part. Det finns emellertid ett undantag från denna regel:

a

När en domstolsordning har utfärdats för att ge information.

3. Säkerhet

De uppgifter som kunden tillhandahåller till https://www.autovoorkinderen.nl/ lagras i en säker miljö.

4. Justering av kunddata

Kunden har möjlighet att ändra informationen som tillhandahålls när som helst.https: //www.autovoorkinderen.nl/ kan i så fall fråga kunden om ändringen på en webbplats som anges av https://www.autovoorkinderen.nl/ sätt och i vissa fall kan legitimation krävas.